آمارگیر وبلاگ

نیو پایپ
لیست محصولات نیو پایپ
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله 16mm- PEX-AL-PEX لوله 16mm- PEX-AL-PEX
14750
کد کالا 91216
لوله 20mm- PEX-AL-PEX لوله 20mm- PEX-AL-PEX
23720
کد کالا 91620
لوله 25mm- PEX-AL-PEX لوله 25mm- PEX-AL-PEX
42740
کد کالا 92025
لوله 32mm- PEX-AL-PEX لوله 32mm- PEX-AL-PEX
62630
کد کالا 92632
لوله 40mm- PEX-AL-PEX لوله 40mm- PEX-AL-PEX
192820
کد کالا 93240
لوله 50mm- PEX-AL-PEX لوله 50mm- PEX-AL-PEX
231350
کد کالا 94150
لوله 63mm- PEX-AL-PEX لوله 63mm- PEX-AL-PEX
285140
کد کالا 95163
لوله 16mm- PERT-AL-PERT لوله 16mm- PERT-AL-PERT
15350
کد کالا 99010
لوله 20mm- PERT-AL-PERT لوله 20mm- PERT-AL-PERT
22400
کد کالا 99012
لوله 25mm- PERT-AL-PERT لوله 25mm- PERT-AL-PERT
38800
کد کالا 99014
لوله 32mm- PERT-AL-PERT لوله 32mm- PERT-AL-PERT
51850
کد کالا 99016
لوله 16mm- PE-AL-PE لوله 16mm- PE-AL-PE
10600
کد کالا 98010
لوله 20mm- PE-AL-PE لوله 20mm- PE-AL-PE
15900
کد کالا 98012
لوله 25mm- PE-AL-PE لوله 25mm- PE-AL-PE
24900
کد کالا 98014
لوله 32mm- PE-AL-PE لوله 32mm- PE-AL-PE
36500
کد کالا 98016
فوم لوله ای - 16mm فوم لوله ای - 16mm
2550
کد کالا 13010
فوم لوله ای - 20mm فوم لوله ای - 20mm
2960
کد کالا 13012
فوم لوله ای - 25mm فوم لوله ای - 25mm
3670
کد کالا 13014
فوم لوله ای - 32mm فوم لوله ای - 32mm
4270
کد کالا 13016
فوم لوله ای - 40mm فوم لوله ای - 40mm
5810
کد کالا 13018
فوم لوله ای - 50mm فوم لوله ای - 50mm
7350
کد کالا 13020
فوم لوله ای - 63mm فوم لوله ای - 63mm
11200
کد کالا 13022
مغزی - "1/2 مغزی - "1/2
17820
کد کالا 10110
مغزی - "3/4 مغزی - "3/4
35770
کد کالا 10112
مغزی - "1 مغزی - "1
60130
کد کالا 10114
تبدیل روپیچ - "3/4×1/2 تبدیل روپیچ - "3/4×1/2
33720
کد کالا 10210
تبدیل روپیچ - "3/4×1 تبدیل روپیچ - "3/4×1
55900
کد کالا 10212
مغزی روپیچ توپیچ - "1/2 مغزی روپیچ توپیچ - "1/2
25550
کد کالا 10310
مغزی روپیچ توپیچ - "3/4 مغزی روپیچ توپیچ - "3/4
43200
کد کالا 10312
مغزی روپیچ توپیچ - "1 مغزی روپیچ توپیچ - "1
76700
کد کالا 10314
تبدیل روپیچ "1/2×توپیچ "3/4 تبدیل روپیچ "1/2×توپیچ "3/4
50800
کد کالا 10406
تبدیل روپیچ "3/4×توپیچ "1/2 تبدیل روپیچ "3/4×توپیچ "1/2
26550
کد کالا 10408
تبدیل روپیچ "3/4×توپیچ "1 تبدیل روپیچ "3/4×توپیچ "1
57700
کد کالا 10410
تبدیل روپیچ "1×توپیچ "3/4 تبدیل روپیچ "1×توپیچ "3/4
43100
کد کالا 10450
زانو 90 درجه - "1/2 زانو 90 درجه - "1/2
47600
کد کالا 10510
زانو 90 درجه - "3/4 زانو 90 درجه - "3/4
71150
کد کالا 10512
چپقی - "1/2 چپقی - "1/2
42310
کد کالا 10610
چپقی - "3/4 چپقی - "3/4
77560
کد کالا 10612
چپقی - "1 چپقی - "1
102570
کد کالا 10614
سه راهی - "1/2 سه راهی - "1/2
58260
کد کالا 10710
سه راهی - "3/4 سه راهی - "3/4
84510
کد کالا 10712
سه راهی - "1 سه راهی - "1
141240
کد کالا 10714
مهره ماسوره - "1/2×16 مهره ماسوره - "1/2×16
41900
کد کالا 10810
مهره ماسوره - "3/4×16 مهره ماسوره - "3/4×16
50150
کد کالا 10812
مهره ماسوره - "1/2×20 مهره ماسوره - "1/2×20
56650
کد کالا 10813
مهره ماسوره - "3/4×20 مهره ماسوره - "3/4×20
52400
کد کالا 10814
مهره ماسوره - "3/4×25 مهره ماسوره - "3/4×25
105600
کد کالا 10816
مهره ماسوره - "1×25 مهره ماسوره - "1×25
106500
کد کالا 10818
مهره ماسوره - "1×32 مهره ماسوره - "1×32
158900
کد کالا 10819
زانویی صفحه دار توپیچ 1/2MT+1/2"FT زانویی صفحه دار توپیچ 1/2MT+1/2"FT
75920
کد کالا 10910
زانویی صفحه دار روپیچ 1/2MT+3/4"MT زانویی صفحه دار روپیچ 1/2MT+3/4"MT
77450
کد کالا 11010
سه راهی صفحه دار توپیچ 1/2MT+3/4"FT سه راهی صفحه دار توپیچ 1/2MT+3/4"FT
87920
کد کالا 11310
سه راهی 90 درجه دیواری - "1/2 سه راهی 90 درجه دیواری - "1/2
85980
کد کالا 11510
زانویی دیواری - "1/2 زانویی دیواری - "1/2
71390
کد کالا 11610
سه راهی دیواری - "1/2 سه راهی دیواری - "1/2
85920
کد کالا 11710
درپوش توپیچ - "3/4 درپوش توپیچ - "3/4
32840
کد کالا 11912
بست لوله - 16mm بست لوله - 16mm
820
کد کالا 12110
بست لوله - 20mm بست لوله - 20mm
860
کد کالا 12112
بست لوله - 25mm بست لوله - 25mm
980
کد کالا 12114
بست لوله - 32mm بست لوله - 32mm
1450
کد کالا 12116
بست زوج لوله - 16mm بست زوج لوله - 16mm
2050
کد کالا 12150
بست خاردار لوله - 16mm بست خاردار لوله - 16mm
360
کد کالا 12160
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "1/2 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "1/2
1990
کد کالا 12210
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "1/2 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "1/2
1990
کد کالا 12212
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "3/4 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "3/4
4320
کد کالا 12214
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "3/4 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "3/4
4320
کد کالا 12216
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "1 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی - "1
6740
کد کالا 12218
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "1 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز - "1
6740
کد کالا 12220
درپوش پلاستیکی - "1/2 درپوش پلاستیکی - "1/2
1080
کد کالا 12250
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "1/2 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "1/2
1870
کد کالا 12270
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "3/4 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "3/4
2800
کد کالا 12272
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "1 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار - "1
3690
کد کالا 12274
صفحه نصب تک - 63mm صفحه نصب تک - 63mm
3200
کد کالا 12310
صفحه نصب زوج - 153mm صفحه نصب زوج - 153mm
6550
کد کالا 12410
صفحه نصب زوج - 280mm صفحه نصب زوج - 280mm
8260
کد کالا 12411
صفحه نصب رادیاتوری - 500mm صفحه نصب رادیاتوری - 500mm
16030
کد کالا 12412
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی - 280mm صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی - 280mm
8900
کد کالا 12451
صفحه نصب زیر پکیج صفحه نصب زیر پکیج
16300
کد کالا 12452
کلکتور3/4X1/2")2b) کلکتور3/4X1/2")2b)
143200
کد کالا 12512
کلکتور3/4X1/2")3b) کلکتور3/4X1/2")3b)
214700
کد کالا 12513
کلکتور3/4X1/2")4b) کلکتور3/4X1/2")4b)
315300
کد کالا 12514
کلکتور3/4X1/2")5b) کلکتور3/4X1/2")5b)
374250
کد کالا 12515
کلکتور1X1/2")2b) کلکتور1X1/2")2b)
116400
کد کالا 12522
کلکتور1X1/2")3b) کلکتور1X1/2")3b)
174600
کد کالا 12523
کلکتور1X1/2")4b) کلکتور1X1/2")4b)
232800
کد کالا 12524
کلکتور1X1/2")5b) کلکتور1X1/2")5b)
291000
کد کالا 12525
کلکتور1X1/2")6b) کلکتور1X1/2")6b)
349200
کد کالا 12526
کلکتور1X1/2")7b) کلکتور1X1/2")7b)
407400
کد کالا 12527
کلکتور1X1/2")8b) کلکتور1X1/2")8b)
465600
کد کالا 12528
کلکتور1X1/2")9b) کلکتور1X1/2")9b)
532800
کد کالا 12529
کلکتور1X1/2")10b) کلکتور1X1/2")10b)
582000
کد کالا 12530
کلکتور1X3/4")3b) کلکتور1X3/4")3b)
311000
کد کالا 12533
کلکتور1X3/4")4b) کلکتور1X3/4")4b)
405800
کد کالا 12534
کلکتور1X3/4")5b) کلکتور1X3/4")5b)
520400
کد کالا 12535
کلکتور11/4X1/2")5b) کلکتور11/4X1/2")5b)
412800
کد کالا 12545
کلکتور11/4X1/2")6b) کلکتور11/4X1/2")6b)
495360
کد کالا 12546
کلکتور11/4X1/2")7b) کلکتور11/4X1/2")7b)
577920
کد کالا 12547
کلکتور11/4X1/2")8b) کلکتور11/4X1/2")8b)
660480
کد کالا 12548
کلکتور11/4X1/2")9b) کلکتور11/4X1/2")9b)
743040
کد کالا 12549
کلکتور11/4X1/2")10b) کلکتور11/4X1/2")10b)
825600
کد کالا 12550
کلکتور11/4X3/4")3b) کلکتور11/4X3/4")3b)
413100
کد کالا 12553
کلکتور11/4X3/4")4b) کلکتور11/4X3/4")4b)
546300
کد کالا 12554
کلکتور11/4X3/4")5b) کلکتور11/4X3/4")5b)
666750
کد کالا 12555
کلکتور11/4X3/4")6b) کلکتور11/4X3/4")6b)
794800
کد کالا 12556
درپوش فلزی کلکتو ر - "3/4 درپوش فلزی کلکتو ر - "3/4
36600
کد کالا 12591
درپوش فلزی کلکتو ر - "1 درپوش فلزی کلکتو ر - "1
32051
کد کالا 12592
درپوش فلزی کلکتو ر - "11/4 درپوش فلزی کلکتو ر - "11/4
64100
کد کالا 12594
جعبه کلکتور - 45×45 جعبه کلکتور - 45×45
503650
کد کالا 15010
جعبه کلکتور - 45×65 جعبه کلکتور - 45×65
657000
کد کالا 15012
جعبه کلکتور - 45×95 جعبه کلکتور - 45×95
1069400
کد کالا 15014
جعبه کلکتور 50×45 (با ارتفاع 50 سانتی) جعبه کلکتور 50×45 (با ارتفاع 50 سانتی)
562500
کد کالا 15017
جعبه کلکتور 50×45 (با ارتفاع 45 سانتی) جعبه کلکتور 50×45 (با ارتفاع 45 سانتی)
562500
کد کالا 15018
پایه کلکتور پایه کلکتور
17050
کد کالا 15050
بست کلکتور "3/4 بست کلکتور "3/4
2750
کد کالا 15110
بست کلکتور "1 بست کلکتور "1
2750
کد کالا 15112
بست کلکتور "11/4 بست کلکتور "11/4
3100
کد کالا 15114
بوشن پرسی - 16×16 بوشن پرسی - 16×16
36600
کد کالا 20110
بوشن پرسی - 20×20 بوشن پرسی - 20×20
47200
کد کالا 20112
بوشن پرسی - 25×25 بوشن پرسی - 25×25
74350
کد کالا 20114
بوشن پرسی - 32×32 بوشن پرسی - 32×32
101450
کد کالا 20116
بوشن پرسی - 40×40 بوشن پرسی - 40×40
395610
کد کالا 20118
بوشن پرسی - 50×50 بوشن پرسی - 50×50
642790
کد کالا 20120
بوشن پرسی - 63×63 بوشن پرسی - 63×63
1044280
کد کالا 20122
بوشن تبدیل پرسی - 16×20 بوشن تبدیل پرسی - 16×20
41300
کد کالا 20210
بوشن تبدیل پرسی - 16×25 بوشن تبدیل پرسی - 16×25
59700
کد کالا 20212
بوشن تبدیل پرسی - 20×25 بوشن تبدیل پرسی - 20×25
71000
کد کالا 20214
بوشن تبدیل پرسی - 20×32 بوشن تبدیل پرسی - 20×32
82000
کد کالا 20216
بوشن تبدیل پرسی - 25×32 بوشن تبدیل پرسی - 25×32
95600
کد کالا 20218
بوشن تبدیل پرسی - 25×40 بوشن تبدیل پرسی - 25×40
346560
کد کالا 20222
بوشن تبدیل پرسی - 32×40 بوشن تبدیل پرسی - 32×40
373240
کد کالا 20224
بوشن تبدیل پرسی - 32×50 بوشن تبدیل پرسی - 32×50
408690
کد کالا 20226
بوشن تبدیل پرسی - 40×50 بوشن تبدیل پرسی - 40×50
442300
کد کالا 20228
بوشن تبدیل پرسی - 40×63 بوشن تبدیل پرسی - 40×63
880960
کد کالا 20232
بوشن تبدیل پرسی - 50×63 بوشن تبدیل پرسی - 50×63
934140
کد کالا 20234
زانو 90 پرسی - 16×16 زانو 90 پرسی - 16×16
54560
کد کالا 20510
زانو 90 پرسی - 20×20 زانو 90 پرسی - 20×20
75300
کد کالا 20512
زانو 90 پرسی - 25×25 زانو 90 پرسی - 25×25
102180
کد کالا 20514
زانو 90 پرسی - 32×32 زانو 90 پرسی - 32×32
131990
کد کالا 20516
زانو 90 پرسی - 40×40 زانو 90 پرسی - 40×40
549060
کد کالا 20518
زانو 90 پرسی - 50×50 زانو 90 پرسی - 50×50
814620
کد کالا 20520
زانو 90 پرسی - 63×63 زانو 90 پرسی - 63×63
1577780
کد کالا 20522
سه راهی پرسی - 16×16×16 سه راهی پرسی - 16×16×16
58980
کد کالا 20710
سه راهی پرسی - 20×20×20 سه راهی پرسی - 20×20×20
84488
کد کالا 20712
سه راهی پرسی - 25×25×25 سه راهی پرسی - 25×25×25
156760
کد کالا 20714
سه راهی پرسی - 32×32×32 سه راهی پرسی - 32×32×32
205380
کد کالا 20716
سه راهی پرسی - 40×40×40 سه راهی پرسی - 40×40×40
743800
کد کالا 20718
سه راهی پرسی - 50×50×50 سه راهی پرسی - 50×50×50
1371100
کد کالا 20720
سه راهی پرسی - 63×63×63 سه راهی پرسی - 63×63×63
2056320
کد کالا 20722
سه راهی تبدیل پرسی - 16×20×16 سه راهی تبدیل پرسی - 16×20×16
82200
کد کالا 20740
سه راهی تبدیل پرسی - 16×16×20 سه راهی تبدیل پرسی - 16×16×20
66670
کد کالا 20742
سه راهی تبدیل پرسی - 20×16×20 سه راهی تبدیل پرسی - 20×16×20
75000
کد کالا 20744
سه راهی تبدیل پرسی - 16×20×20 سه راهی تبدیل پرسی - 16×20×20
93830
کد کالا 20746
سه راهی تبدیل پرسی - 16×16×25 سه راهی تبدیل پرسی - 16×16×25
99400
کد کالا 20748
سه راهی تبدیل پرسی - 20×16×25 سه راهی تبدیل پرسی - 20×16×25
107840
کد کالا 20749
سه راهی تبدیل پرسی - 25×16×25 سه راهی تبدیل پرسی - 25×16×25
110260
کد کالا 20750
سه راهی تبدیل پرسی - 20×20×25 سه راهی تبدیل پرسی - 20×20×25
124840
کد کالا 20752
سه راهی تبدیل پرسی - 25×20×25 سه راهی تبدیل پرسی - 25×20×25
146410
کد کالا 20754
سه راهی تبدیل پرسی - 32×16×32 سه راهی تبدیل پرسی - 32×16×32
162330
کد کالا 20758
سه راهی تبدیل پرسی - 32×20×32 سه راهی تبدیل پرسی - 32×20×32
175820
کد کالا 20760
سه راهی تبدیل پرسی - 25×25×32 سه راهی تبدیل پرسی - 25×25×32
183230
کد کالا 20762
سه راهی تبدیل پرسی - 32×25×32 سه راهی تبدیل پرسی - 32×25×32
192720
کد کالا 20764
سه راهی تبدیل پرسی - 40×20×40 سه راهی تبدیل پرسی - 40×20×40
644800
کد کالا 20770
سه راهی تبدیل پرسی - 40×25×40 سه راهی تبدیل پرسی - 40×25×40
665590
کد کالا 20773
سه راهی تبدیل پرسی - 32×32×40 سه راهی تبدیل پرسی - 32×32×40
635780
کد کالا 20776
سه راهی تبدیل پرسی - 40×32×40 سه راهی تبدیل پرسی - 40×32×40
741100
کد کالا 20779
سه راهی تبدیل پرسی - 50×25×50 سه راهی تبدیل پرسی - 50×25×50
866000
کد کالا 20782
سه راهی تبدیل پرسی - 50×32×50 سه راهی تبدیل پرسی - 50×32×50
897790
کد کالا 20784
سه راهی تبدیل پرسی - 50×40×50 سه راهی تبدیل پرسی - 50×40×50
961370
کد کالا 20786
سه راهی تبدیل پرسی - 63×25×63 سه راهی تبدیل پرسی - 63×25×63
1571130
کد کالا 20790
سه راهی تبدیل پرسی - 63×32×63 سه راهی تبدیل پرسی - 63×32×63
1626890
کد کالا 20792
سه راهی تبدیل پرسی - 63×40×63 سه راهی تبدیل پرسی - 63×40×63
1677490
کد کالا 20794
زانویی صفحه دار توپیچ پرسی - "1/2×16 زانویی صفحه دار توپیچ پرسی - "1/2×16
79260
کد کالا 20910
زانویی صفحه دار توپیچ پرسی - "1/2×20 زانویی صفحه دار توپیچ پرسی - "1/2×20
91360
کد کالا 20914
زانویی صفحه دار روپیچ پرسی - "3/4×16 زانویی صفحه دار روپیچ پرسی - "3/4×16
75600
کد کالا 21010
زانویی صفحه دار روپیچ پرسی - "3/4×20 زانویی صفحه دار روپیچ پرسی - "3/4×20
85490
کد کالا 21014
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی - 16×"1/2×16 سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی - 16×"1/2×16
98310
کد کالا 21110
سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی - 20×"1/2×20 سه راهی 90 صفحه دار توپیچ پرسی - 20×"1/2×20
122160
کد کالا 21114
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی - 16×"1/2×16 سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی - 16×"1/2×16
97850
کد کالا 21310
سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی - 20×"1/2×20 سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی - 20×"1/2×20
114590
کد کالا 21314
سه راهی 90 دیواری پرسی - 16×"1/2×16 سه راهی 90 دیواری پرسی - 16×"1/2×16
58980
کد کالا 21510
سه راهی 90 دیواری پرسی - 20×"1/2×16 سه راهی 90 دیواری پرسی - 20×"1/2×16
99910
کد کالا 21512
سه راهی 90 دیواری پرسی - 20×"1/2×20 سه راهی 90 دیواری پرسی - 20×"1/2×20
82050
کد کالا 21514
سه راهی 90 دیواری پرسی - 16×"1/2×20 سه راهی 90 دیواری پرسی - 16×"1/2×20
100730
کد کالا 21516
زانویی دیواری پرسی - "1/2×16 زانویی دیواری پرسی - "1/2×16
41030
کد کالا 21610
زانویی دیواری پرسی - "1/2×20 زانویی دیواری پرسی - "1/2×20
58462
کد کالا 21614
زانویی دیواری پرسی - "3/4×25 زانویی دیواری پرسی - "3/4×25
133000
کد کالا 21618
سه راهی دیواری پرسی - 16×"1/2×16 سه راهی دیواری پرسی - 16×"1/2×16
96310
کد کالا 21710
سه راهی دیواری پرسی - 20×"1/2×20 سه راهی دیواری پرسی - 20×"1/2×20
111810
کد کالا 21714
درپوش پرسی - 16mm درپوش پرسی - 16mm
25550
کد کالا 21910
درپوش پرسی - 20mm درپوش پرسی - 20mm
34050
کد کالا 21912
درپوش پرسی - 25mm درپوش پرسی - 25mm
37080
کد کالا 21914
درپوش پرسی - 32mm درپوش پرسی - 32mm
61390
کد کالا 21916
درپوش پرسی - 40mm درپوش پرسی - 40mm
136840
کد کالا 21918
درپوش پرسی - 50mm درپوش پرسی - 50mm
171910
کد کالا 21920
درپوش پرسی - 63mm درپوش پرسی - 63mm
219900
کد کالا 21922
بوشن روپیچ پرسی - "1/2×16 بوشن روپیچ پرسی - "1/2×16
29490
کد کالا 30210
بوشن روپیچ پرسی - "1/2×20 بوشن روپیچ پرسی - "1/2×20
41700
کد کالا 30212
بوشن روپیچ پرسی - "3/4×20 بوشن روپیچ پرسی - "3/4×20
57800
کد کالا 30214
بوشن روپیچ پرسی - "3/4×25 بوشن روپیچ پرسی - "3/4×25
68000
کد کالا 30218
بوشن روپیچ پرسی - "1×25 بوشن روپیچ پرسی - "1×25
96750
کد کالا 30220
بوشن روپیچ پرسی - "1×32 بوشن روپیچ پرسی - "1×32
106100
کد کالا 30222
بوشن روپیچ پرسی - "11/4×32 بوشن روپیچ پرسی - "11/4×32
233450
کد کالا 30224
بوشن روپیچ پرسی - "11/4×40 بوشن روپیچ پرسی - "11/4×40
531940
کد کالا 30228
بوشن روپیچ پرسی - "11/2×50 بوشن روپیچ پرسی - "11/2×50
598110
کد کالا 30232
بوشن روپیچ پرسی - "2×63 بوشن روپیچ پرسی - "2×63
945800
کد کالا 30236
بوشن توپیچ پرسی - "1/2×16 بوشن توپیچ پرسی - "1/2×16
42000
کد کالا 30410
بوشن توپیچ پرسی - "1/2×20 بوشن توپیچ پرسی - "1/2×20
45900
کد کالا 30412
بوشن توپیچ پرسی - "3/4×20 بوشن توپیچ پرسی - "3/4×20
64550
کد کالا 30414
بوشن توپیچ پرسی - "3/4×25 بوشن توپیچ پرسی - "3/4×25
77000
کد کالا 30418
بوشن توپیچ پرسی - "1×25 بوشن توپیچ پرسی - "1×25
105000
کد کالا 30420
بوشن توپیچ پرسی - "1×32 بوشن توپیچ پرسی - "1×32
119100
کد کالا 30422
بوشن توپیچ پرسی - "11/4×32 بوشن توپیچ پرسی - "11/4×32
252990
کد کالا 30424
بوشن توپیچ پرسی - "11/2×40 بوشن توپیچ پرسی - "11/2×40
534140
کد کالا 30428
بوشن توپیچ پرسی - "11/2×50 بوشن توپیچ پرسی - "11/2×50
596840
کد کالا 30432
بوشن توپیچ پرسی - "2×63 بوشن توپیچ پرسی - "2×63
1024940
کد کالا 30436
زانویی 90 روپیچ پرسی - "1/2×16 زانویی 90 روپیچ پرسی - "1/2×16
55500
کد کالا 30510
زانویی 90 روپیچ پرسی - "3/4×20 زانویی 90 روپیچ پرسی - "3/4×20
72500
کد کالا 30514
زانویی 90 روپیچ پرسی - "3/4×25 زانویی 90 روپیچ پرسی - "3/4×25
96500
کد کالا 30518
زانویی 90 روپیچ پرسی - "1×25 زانویی 90 روپیچ پرسی - "1×25
139200
کد کالا 30520
زانویی 90 روپیچ پرسی - "1×32 زانویی 90 روپیچ پرسی - "1×32
145100
کد کالا 30522
زانویی چپقی پرسی - "1/2×16 زانویی چپقی پرسی - "1/2×16
59500
کد کالا 30610
زانویی چپقی پرسی - "1/2×20 زانویی چپقی پرسی - "1/2×20
69600
کد کالا 30612
زانویی چپقی پرسی - "3/4×20 زانویی چپقی پرسی - "3/4×20
90400
کد کالا 30614
زانویی چپقی پرسی - "3/4×25 زانویی چپقی پرسی - "3/4×25
64750
کد کالا 30618
زانویی چپقی پرسی - "1×32 زانویی چپقی پرسی - "1×32
134610
کد کالا 30622
زانویی چپقی پرسی - "11/2×40 زانویی چپقی پرسی - "11/2×40
490480
کد کالا 30626
زانویی چپقی پرسی - "11/2×50 زانویی چپقی پرسی - "11/2×50
755120
کد کالا 30630
سه راهی توپیچ پرسی - 16×"1/2×16 سه راهی توپیچ پرسی - 16×"1/2×16
83300
کد کالا 30760
سه راهی توپیچ پرسی - 20×"1/2×20 سه راهی توپیچ پرسی - 20×"1/2×20
103250
کد کالا 30762
سه راهی توپیچ پرسی - 25×"1/2×25 سه راهی توپیچ پرسی - 25×"1/2×25
116450
کد کالا 30766
سه راهی توپیچ پرسی - 25×"3/4×25 سه راهی توپیچ پرسی - 25×"3/4×25
145100
کد کالا 30768
سه راهی توپیچ پرسی - 32×"3/4×32 سه راهی توپیچ پرسی - 32×"3/4×32
194650
کد کالا 30772
سه راهی توپیچ پرسی - 40×"3/4×40 سه راهی توپیچ پرسی - 40×"3/4×40
589910
کد کالا 30776
سه راهی توپیچ پرسی - 50×"1×50 سه راهی توپیچ پرسی - 50×"1×50
820630
کد کالا 30780
مهره ماسوره پرسی - "1/2×16 مهره ماسوره پرسی - "1/2×16
61600
کد کالا 30810
مهره ماسوره پرسی - "1/2×20 مهره ماسوره پرسی - "1/2×20
95600
کد کالا 30816
مهره ماسوره پرسی - "3/4×25 مهره ماسوره پرسی - "3/4×25
148200
کد کالا 30820
مهره ماسوره پرسی - "1×32 مهره ماسوره پرسی - "1×32
230000
کد کالا 30824
مهره ماسوره پرسی - "11/4×40 مهره ماسوره پرسی - "11/4×40
539420
کد کالا 30828
مهره ماسوره پرسی - "11/2×50 مهره ماسوره پرسی - "11/2×50
680490
کد کالا 30836
والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای "1/2 SGP آبی والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای "1/2 SGP آبی
81800
کد کالا 35020
والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای "1/2 SGP قرمز والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسی رزوه ای "1/2 SGP قرمز
81800
کد کالا 35020
والو کلکتوری یک سر مغزی آبی "3/4 SGP والو کلکتوری یک سر مغزی آبی "3/4 SGP
134500
کد کالا 35040
والو کلکتوری یک سر مغزی قرمز "3/4 SGP والو کلکتوری یک سر مغزی قرمز "3/4 SGP
134500
کد کالا 35040
والو کلکتوری یک سر کوپلی "1/2×16 SGP آبی و قرمز والو کلکتوری یک سر کوپلی "1/2×16 SGP آبی و قرمز
90800
کد کالا 35022
والو کلکتوری یک سر کوپلی "1/2×20 SGP آبی و قرمز والو کلکتوری یک سر کوپلی "1/2×20 SGP آبی و قرمز
104600
کد کالا 35024
والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×20 SGP آبی والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×20 SGP آبی
134500
کد کالا 35042
والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×20 SGP قرمز والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×20 SGP قرمز
134500
کد کالا 35042
والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×25 SGP آبی والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×25 SGP آبی
151000
کد کالا 35044
والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×25 SGP قرمز والو کلکتوری یک سر کوپلی "3/4×25 SGP قرمز
151000
کد کالا 35044
والو هواگیری اتوماتیک "1 SGP والو هواگیری اتوماتیک "1 SGP
328380
کد کالا 35114
والو کنار گذر (بای پس) "1 SGP والو کنار گذر (بای پس) "1 SGP
892900
کد کالا 35214
والو یکطرفه توپیچ "1/2 SGP والو یکطرفه توپیچ "1/2 SGP
111540
کد کالا 35320
والو یکطرفه توپیچ "3/4 SGP والو یکطرفه توپیچ "3/4 SGP
146800
کد کالا 35322
والو زانویی 1/2*1/2 SGP والو زانویی 1/2*1/2 SGP
90400
کد کالا 35450
والو زانویی 3/4*1/2 SGP والو زانویی 3/4*1/2 SGP
86540
کد کالا 35452
والو زانویی کوپلی "1*25 SGP والو زانویی کوپلی "1*25 SGP
219000
کد کالا 35454
والو توپیچ روپیچ "1 آبی SGP والو توپیچ روپیچ "1 آبی SGP
194880
کد کالا 35870
والو توپیچ روپیچ "1 قرمز SGP والو توپیچ روپیچ "1 قرمز SGP
194880
کد کالا 35872
والو دو سر روپیچ "1 SGP آبی والو دو سر روپیچ "1 SGP آبی
144900
کد کالا 35890
والو دو سر روپیچ "1 SGP قرمز والو دو سر روپیچ "1 SGP قرمز
144900
کد کالا 35892
شیر حیاطی"1/2*1/2 SGP شیر حیاطی"1/2*1/2 SGP
107300
کد کالا 35900
مهره ماسوره "1/2×16 پرسی،مخصوص والو "1/2 SGP مهره ماسوره "1/2×16 پرسی،مخصوص والو "1/2 SGP
30000
کد کالا 35920
مهره ماسوره "3/4×20 پرسی،مخصوص والو "3/4 SGP مهره ماسوره "3/4×20 پرسی،مخصوص والو "3/4 SGP
64300
کد کالا 35922
شیر برقی همراه با واسطه شیر برقی همراه با واسطه
930420
کد کالا 35950
حلقه استیل اتصال پرسی - 16mm حلقه استیل اتصال پرسی - 16mm
6950
کد کالا 40110
حلقه استیل اتصال پرسی - 20mm حلقه استیل اتصال پرسی - 20mm
10250
کد کالا 40112
حلقه استیل اتصال پرسی - 25mm حلقه استیل اتصال پرسی - 25mm
19750
کد کالا 40114
حلقه استیل اتصال پرسی - 32mm حلقه استیل اتصال پرسی - 32mm
23500
کد کالا 40116
حلقه استیل اتصال پرسی - 40mm حلقه استیل اتصال پرسی - 40mm
32000
کد کالا 40118
حلقه استیل اتصال پرسی - 50mm حلقه استیل اتصال پرسی - 50mm
40700
کد کالا 40120
حلقه استیل اتصال پرسی - 63mm حلقه استیل اتصال پرسی - 63mm
60800
کد کالا 40122
اورینگ - 16mm اورینگ - 16mm
500
کد کالا 40210
اورینگ - 20mm اورینگ - 20mm
880
کد کالا 40212
اورینگ - 25mm اورینگ - 25mm
1070
کد کالا 40214
اورینگ - 32mm اورینگ - 32mm
1450
کد کالا 40216
اورینگ - 40mm اورینگ - 40mm
1500
کد کالا 40218
اورینگ - 50mm اورینگ - 50mm
2350
کد کالا 40220
اورینگ - 63mm اورینگ - 63mm
4050
کد کالا 40222
اورینگ "1/2 اورینگ "1/2
600
کد کالا 40230
اورینگ "1 اورینگ "1
1600
کد کالا 40234
رابط توپیچ کوپلی "1/2×20 رابط توپیچ کوپلی "1/2×20
43500
کد کالا 50110
رابط توپیچ کوپلی "3/4×25 رابط توپیچ کوپلی "3/4×25
60150
کد کالا 50114
رابط توپیچ کوپلی "1*32 رابط توپیچ کوپلی "1*32
114000
کد کالا 50118
رابط روپیچ کوپلی "1/2×16 رابط روپیچ کوپلی "1/2×16
34500
کد کالا 50208
رابط روپیچ کوپلی "1/2×20 رابط روپیچ کوپلی "1/2×20
45800
کد کالا 50210
رابط روپیچ کوپلی "3/4×25 رابط روپیچ کوپلی "3/4×25
62700
کد کالا 50212
رابط روپیچ کوپلی "1*32 رابط روپیچ کوپلی "1*32
99900
کد کالا 50218
بوشن کوپلی - 16×16 بوشن کوپلی - 16×16
56300
کد کالا 60110
بوشن کوپلی - 20×20 بوشن کوپلی - 20×20
74300
کد کالا 60112
بوشن کوپلی - 25×25 بوشن کوپلی - 25×25
108900
کد کالا 60114
بوشن کوپلی - 32×32 بوشن کوپلی - 32×32
152500
کد کالا 60116
بوشن تبدیل کوپلی - 16×20 بوشن تبدیل کوپلی - 16×20
66550
کد کالا 60210
بوشن تبدیل کوپلی - 16×25 بوشن تبدیل کوپلی - 16×25
85800
کد کالا 60212
بوشن تبدیل کوپلی - 20×25 بوشن تبدیل کوپلی - 20×25
89650
کد کالا 60214
بوشن تبدیل کوپلی - 25×32 بوشن تبدیل کوپلی - 25×32
134500
کد کالا 60218
زانو 90 کوپلی - 16×16 زانو 90 کوپلی - 16×16
66600
کد کالا 60410
زانو 90 کوپلی - 20×20 زانو 90 کوپلی - 20×20
79400
کد کالا 60412
زانو 90 کوپلی - 25×25 زانو 90 کوپلی - 25×25
125550
کد کالا 60414
زانو 90 کوپلی - 32×32 زانو 90 کوپلی - 32×32
178100
کد کالا 60416
زانو 90 روپیچ کوپلی - "1/2×16 زانو 90 روپیچ کوپلی - "1/2×16
57600
کد کالا 60510
زانو 90 روپیچ کوپلی - "3/4×20 زانو 90 روپیچ کوپلی - "3/4×20
70400
کد کالا 60514
زانو 90 روپیچ کوپلی - "1×25 زانو 90 روپیچ کوپلی - "1×25
84500
کد کالا 60520
زانو چپقی کوپلی - "1/2×16 زانو چپقی کوپلی - "1/2×16
58900
کد کالا 60610
زانو چپقی کوپلی - "1/2×20 زانو چپقی کوپلی - "1/2×20
61450
کد کالا 60612
زانو چپقی کوپلی - "3/4×20 زانو چپقی کوپلی - "3/4×20
76800
کد کالا 60614
زانو چپقی کوپلی - "3/4×25 زانو چپقی کوپلی - "3/4×25
93500
کد کالا 60618
زانو چپقی کوپلی - "1×32 زانو چپقی کوپلی - "1×32
141000
کد کالا 60622
سه راهی کوپلی - 16×16×16 سه راهی کوپلی - 16×16×16
96900
کد کالا 60710
سه راهی کوپلی - 20×20×20 سه راهی کوپلی - 20×20×20
85800
کد کالا 60712
سه راهی کوپلی - 25×25×25 سه راهی کوپلی - 25×25×25
160150
کد کالا 60714
سه راهی کوپلی - 32×32×32 سه راهی کوپلی - 32×32×32
233200
کد کالا 60716
سه راهی تبدیل کوپلی - 16×20×16 سه راهی تبدیل کوپلی - 16×20×16
81950
کد کالا 60740
سه راهی تبدیل کوپلی - 16×16×20 سه راهی تبدیل کوپلی - 16×16×20
79400
کد کالا 60742
سه راهی تبدیل کوپلی - 20×16×20 سه راهی تبدیل کوپلی - 20×16×20
99900
کد کالا 60744
سه راهی تبدیل کوپلی - 16×20×20 سه راهی تبدیل کوپلی - 16×20×20
94800
کد کالا 60746
سه راهی تبدیل کوپلی - 20×16×25 سه راهی تبدیل کوپلی - 20×16×25
125600
کد کالا 60749
سه راهی تبدیل کوپلی - 25×16×25 سه راهی تبدیل کوپلی - 25×16×25
132000
کد کالا 60750
سه راهی تبدیل کوپلی - 20×20×25 سه راهی تبدیل کوپلی - 20×20×25
125600
کد کالا 60752
سه راهی تبدیل کوپلی - 25×20×25 سه راهی تبدیل کوپلی - 25×20×25
133250
کد کالا 60754
سه راهی تبدیل کوپلی - 32×20×32 سه راهی تبدیل کوپلی - 32×20×32
192200
کد کالا 60760
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی - "1/2×16 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی - "1/2×16
73000
کد کالا 60910
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی - "1/2×20 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی - "1/2×20
91020
کد کالا 60914
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی - 16*1/2*16 سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی - 16*1/2*16
103750
کد کالا 61310
سه راهی 90 دیواری کوپلی - 16×"1/2×16 سه راهی 90 دیواری کوپلی - 16×"1/2×16
88500
کد کالا 61510
سه راهی 90 دیواری کوپلی - 20×"1/2×20 سه راهی 90 دیواری کوپلی - 20×"1/2×20
98600
کد کالا 61514
زانو دیواری کوپلی - "1/2×16 زانو دیواری کوپلی - "1/2×16
58900
کد کالا 61610
زانو دیواری کوپلی - "1/2×20 زانو دیواری کوپلی - "1/2×20
73000
کد کالا 61614
سه راهی دیواری کوپلی - 16×"1/2×16 سه راهی دیواری کوپلی - 16×"1/2×16
96050
کد کالا 61710
فنر خم خارج لوله سایز 16 فنر خم خارج لوله سایز 16
171050
ابزار آلات کد کالا 12650
فنر خم خارج لوله سایز 20 فنر خم خارج لوله سایز 20
194650
ابزار آلات کد کالا 12652
فنر خم خارج لوله سایز 25 فنر خم خارج لوله سایز 25
247700
ابزار آلات کد کالا 12654
فنر خم خارج لوله سایز 32 فنر خم خارج لوله سایز 32
318500
ابزار آلات کد کالا 12656
ابزار تنظیم 16mm ابزار تنظیم 16mm
436400
ابزار آلات کد کالا 12710
ابزار تنظیم 20mm ابزار تنظیم 20mm
436400
ابزار آلات کد کالا 12712
ابزار تنظیم 32mm ابزار تنظیم 32mm
519000
ابزار آلات کد کالا 12716
ابزار تنظیم 40mm ابزار تنظیم 40mm
578000
ابزار آلات کد کالا 12718
ابزار تنظیم 50mm ابزار تنظیم 50mm
625150
ابزار آلات کد کالا 12720
ابزار تنظیم 63mm ابزار تنظیم 63mm
672300
ابزار آلات کد کالا 12722
ابزار تنظیم سه پره (16-20-25) ابزار تنظیم سه پره (16-20-25)
389250
ابزار آلات کد کالا 12750
قیچی لوله بر M42 قیچی لوله بر M42
259500
ابزار آلات کد کالا 12810
جعبه ابزار کامل جعبه ابزار کامل
2335300
ابزار آلات کد کالا 12910
شارژر دستگاه پرس شارژر دستگاه پرس
2005100
ابزار آلات کد کالا 13112
باتری دستگاه پرس باتری دستگاه پرس
2831000
ابزار آلات کد کالا 13114
پرس هیدرولیک پرس هیدرولیک
41221500
ابزار آلات کد کالا 13116
قالب 40mm قالب 40mm
1250500
ابزار آلات کد کالا 13218
قالب 50mm قالب 50mm
1250500
ابزار آلات کد کالا 13220
قالب 63mm قالب 63mm
2665600
ابزار آلات کد کالا 13222
فک پرس 50-40 mm فک پرس 50-40 mm
2795300
ابزار آلات کد کالا 13310
فک پرس 75-63 mm فک پرس 75-63 mm
1922500
ابزار آلات کد کالا 13312
جعبه فک و قالب 32-16 mm جعبه فک و قالب 32-16 mm
12384150
ابزار آلات کد کالا 13410
فک و قالب 16mm فک و قالب 16mm
2594800
ابزار آلات کد کالا 13510
فک و قالب 20mm فک و قالب 20mm
2948650
ابزار آلات کد کالا 13512
فک و قالب 25mm فک و قالب 25mm
3420400
ابزار آلات کد کالا 13514
فک و قالب 32mm فک و قالب 32mm
3774500
ابزار آلات کد کالا 13516
لوله خم کن 32-16 mm لوله خم کن 32-16 mm
2358900
ابزار آلات کد کالا 14010
قالب لوله خم کن سایز 16mm قالب لوله خم کن سایز 16mm
103800
ابزار آلات کد کالا 14012
قالب لوله خم کن سایز 20mm قالب لوله خم کن سایز 20mm
116800
ابزار آلات کد کالا 14014
قالب لوله خم کن سایز 25mm قالب لوله خم کن سایز 25mm
129800
ابزار آلات کد کالا 14016
قالب لوله خم کن سایز 32mm قالب لوله خم کن سایز 32mm
142850
ابزار آلات کد کالا 14018
دستگاه منگنه زن بست خاردار دستگاه منگنه زن بست خاردار
2417900
ابزار آلات کد کالا 16010
دستگاه برش لوله mm 63-40 دستگاه برش لوله mm 63-40
6722850
ابزار آلات کد کالا 16050
رول بازکن لوله رول بازکن لوله
2217400
ابزار آلات کد کالا 17010
محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20 لیتری محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20 لیتری
469500
ابزار آلات کد کالا 18012
کابل و انبر جوش کامل کابل و انبر جوش کامل
469500
ابزار آلات کد کالا 10004
دسته ابزار تنظیم دسته ابزار تنظیم
389250
ابزار آلات کد کالا 14020
کیف سامسونت کیف سامسونت
719500
ابزار آلات کد کالا 15030